SIEGLOVÁ, Naděžda. Produkční textové kompetence žáků cizinců (Production Text Competences of Pupils Foreigners). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1st ed. Brno: Paido, 2012. p. 231-241. ISBN 978-80-7315-235-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Produkční textové kompetence žáků cizinců
Name in Czech Produkční textové kompetence žáků cizinců
Name (in English) Production Text Competences of Pupils Foreigners
Authors SIEGLOVÁ, Naděžda (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. p. 231-241, 11 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062840
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-235-2
Keywords (in Czech) žáci cizici v české škole; komunikační kompetence ; verbální tvořivost; produkční textové kompetence žáků cizinců; hodnocení tvořivých aktivit; doporučení pro učitele.
Keywords in English pupils foreigners in Czech school; communication competence; verbal creactivity; production text competence of pupils foreigners; recomendation for teachers.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Changed: 23. 1. 2013 18:03.
Abstract
Kapitola představuje výsledky výzkumu produkční textové kompetence žáků cizinců navštěvujících české školy. Sleduje úroveň a schopnost žáků efektivně produkovat psaný text a míru osvojení čwského jazyka. V závěru autorka spojuje teoretické postřehy s návrhy pro výukové aktivity.
Abstract (in English)
The chapter presents results of the research of production text competence of pupils foreigners attending Czech schools. It focuses on pupil s ability to product adequate written text effectively and it focuses on their acquisition of Czech language. At the end the author connects theoretical points with the projection of aims for education activities.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 6. 12. 2022 01:38