KACHLÍK, Petr. Užívání návykových látek charakteru substancí ve vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 297-309. ISBN 978-80-7315-235-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Užívání návykových látek charakteru substancí ve vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity
Název česky Užívání návykových látek charakteru substancí ve vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity
Název anglicky Substance Abuse in Students of Masaryk University
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. od s. 297-309, 13 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062842
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-235-2
Klíčová slova česky dotazník; drogová scéna; návykové látky; riziko; student; studie; výzkum; univerzita
Klíčová slova anglicky questionnaire; drug scene; habit-forming substances; risk; student; study; research; university
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 28. 1. 2013 14:08.
Anotace
Autor popisuje a analyzuje užívání návykových látek ve vzorku téměř 10000 prezenčních studentů MU, jejich postoje a názory. Z výsledků studie vyplynulo, že nejčastěji frekventovanými návykovými látkami jsou alkohol, tabák, černá káva, kanabinoidy, v menší míře též halucinogeny. Kontakty s tzv. tvrdými drogami měly většinou charakter ojedinělých experimentů. Na akademické půdě MU byla zaznamenána aktivita drogových překupníků.
Anotace anglicky
The author describes and analyzes the use of habit-forming substances in a sample of almost 10,000 full-time students of Masaryk University, their attitudes and opinions. The study results showed that the most frequented addictive drugs are alcohol, tobacco, black coffee, cannabinoids, to a lesser extent, hallucinogens. Contacts with the so-called hard drugs were mostly isolated nature of the experiments. On the campus of University was recorded activity of drug dealers.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2022 09:48