KACHLÍK, Petr. Užívání návykových látek charakteru substancí ve vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity (Substance Abuse in Students of Masaryk University). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1st ed. Brno: Paido, 2012. p. 297-309. ISBN 978-80-7315-235-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Užívání návykových látek charakteru substancí ve vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity
Name in Czech Užívání návykových látek charakteru substancí ve vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity
Name (in English) Substance Abuse in Students of Masaryk University
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. p. 297-309, 13 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062842
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-235-2
Keywords (in Czech) dotazník; drogová scéna; návykové látky; riziko; student; studie; výzkum; univerzita
Keywords in English questionnaire; drug scene; habit-forming substances; risk; student; study; research; university
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 28. 1. 2013 14:08.
Abstract
Autor popisuje a analyzuje užívání návykových látek ve vzorku téměř 10000 prezenčních studentů MU, jejich postoje a názory. Z výsledků studie vyplynulo, že nejčastěji frekventovanými návykovými látkami jsou alkohol, tabák, černá káva, kanabinoidy, v menší míře též halucinogeny. Kontakty s tzv. tvrdými drogami měly většinou charakter ojedinělých experimentů. Na akademické půdě MU byla zaznamenána aktivita drogových překupníků.
Abstract (in English)
The author describes and analyzes the use of habit-forming substances in a sample of almost 10,000 full-time students of Masaryk University, their attitudes and opinions. The study results showed that the most frequented addictive drugs are alcohol, tobacco, black coffee, cannabinoids, to a lesser extent, hallucinogens. Contacts with the so-called hard drugs were mostly isolated nature of the experiments. On the campus of University was recorded activity of drug dealers.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 30. 9. 2022 11:46