Informační systém MU
SLIACKY, Jiří. Kategoriální systém pro kódování didaktických řídících stylů (System of categories for coding teaching styles). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2012, roč. 6, č. 2, p. 85-91. ISSN 1802-7679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kategoriální systém pro kódování didaktických řídících stylů
Name (in English) System of categories for coding teaching styles
Authors SLIACKY, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Studia sportiva, Brno, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2012, 1802-7679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/12:00062843
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) didaktický řídící styl; kategoriální systém; kódování; videostudie; tělesná výchova
Keywords in English teaching style; system of categories; coding; video study; Physical Education
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 15/4/2013 11:12.
Abstract
Tato práce přináší poznatky o tvorbě kategoriálního systému pro kódování didaktických řídících stylů v rámci videostudie tělesné výchovy, jejímž cílem je ověřit míru využívání jednotlivých didaktických řídících stylů v tělesné výchově na druhém stupni základní školy. Její součástí je rovněž přehled vybraných studií stejné problematiky, charakteristika videostudie a výtah z vytvořeného kategoriálního systému.
Abstract (in English)
This paper presents findings about creating system of categories for coding teaching styles in the video study of physical education, which aims to verify the degree of use of different teaching styles of teaching in physical education in elementary schools. It also includes an overview of selected studies of the same issues, characteristics of the video study, and excerpts of creating system of categories.
Displayed: 23/7/2024 08:21