TROJAN, Jakub, Tomáš JEŘÁBEK a Kateřina FALK. Using of DRS/TRS in Order to Increase the Competitive Advantage of Microregion. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, roč. 2012/3, č. 4, s. 57-63. ISSN 1804-3682.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Using of DRS/TRS in Order to Increase the Competitive Advantage of Microregion
Autoři TROJAN, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš JEŘÁBEK (203 Česká republika) a Kateřina FALK (203 Česká republika).
Vydání Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, 1804-3682.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Logos Polytechnikos: VŠPJ
Kód RIV RIV/00216224:14310/12:00062847
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky turistický doporučovací systém; datový model; mikroregion; uživatelský profil; geografický informační systém
Klíčová slova anglicky Tourism recommender systems; data model; microregion; user profile; geographic information system
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D., učo 151236. Změněno: 17. 1. 2013 08:22.
Anotace
Tourism Recommender Systems (TRS) aim to recommendations of specific products to tourists (visitors) to provide value-added variable information to facilitate decision-making users. An essential prerequisite is properly prepared for modeling user profiles directly in the TRS, which requires knowledge of the characteristics of customers and their preferences, which is done by modeling the data patterns. The paper proposed a data model for model TRS microregion representing a voluntary association of municipalities (DSO), whose members belong to just one microregion. Paper discusses both mathematical formalization and implementation in specific geographic information systems.
Anotace česky
Tourism recommender systems (TRS) mají za cíl doporučení konkrétních produktů turistům (návštěvníkům) s přidanou hodnotou poskytnutí variabilních informací za účelem usnadnění rozhodovacího procesu uživatele. Nezbytnou prerekvizitou je vhodně zpracované modelování uživatelských profilů přímo v systémech TRS, což vyžaduje znalost charakteristických rysů zákazníků a jejich preferencí, které se provádí prostřednictvím modelování datového vzorce. V příspěvku je navržen datový model TRS pro modelový mikroregion představující dobrovolný svazek obcí (DSO), jehož členové náleží právě do jednoho mikroregionu. Diskutována je jak matematická formalizace, tak konkrétní implementace v geografických informačních systémech.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 23:39