HANÁK, Jakub a Jan SEDLÁČEK. Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy. Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2012, roč. 23, č. 2, s. 127-132. ISSN 1211-443X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Náhrady za zřízení věcných břemen - polemika s vybranými postupy
Název anglicky Compensation for the establishment of easements - a polemic with selected procedures
Autoři HANÁK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan SEDLÁČEK (203 Česká republika).
Vydání Soudní inženýrství, Brno, Cerm, 2012, 1211-443X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/12:00062865
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky věcná břemena; náhrada; ocenění; roční užitek; technická infrastruktura
Klíčová slova anglicky easement; compensation; appraisal; one-year benefit; technical infrastructure
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Změněno: 17. 1. 2013 15:05.
Anotace
Problematika náhrad za zřízení věcných břemen je opakovaně předmětem odborné diskuze. V tomto příspěvku reagujeme na některé názory, které byly nedávno prezentovány v odborném tisku. Považujeme za nezbytné přinést další pohled a argumenty přinejmenším v otázce stanovení výše ročního užitku a určení povahy pozemku, na kterém má být právo odpovídající věcnému břemenu zřízeno. Pozornost je však věnována také dalším souvisejícím problémům (např. nadužívání ocenění fixní částkou ve znalecké praxi). Vzhledem k profesnímu zaměření autorů je příspěvek vztažen zejména na případ věcného břemene umístění a provozování stavby technické infrastruktury.
Anotace anglicky
The issue of compensation for the establishment of the rights of easement is repeatedly the subject of professional discussion. In this paper we respond to some opinions, which have recently been presented in professional journals. We consider it necessary to bring additional insight and arguments, at least in terms of determining the annual benefit and determine the nature of the land on which the right to be equivalent to an easement established. Attention is also paid to other related problems (such as overuse of awards fixed amount of expert practice). Due to the professional focus is the contribution of the authors expressed particular case easement location and operation of building technical infrastructure.
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 19:43