Informační systém MU
HANÁK, Jakub. Správněprávní odpovědnost znalce po novele zákona (Administrative liability of experts after the amendment of Expert Act). Soudní inženýrství. Brno: Cerm, 2012, vol. 23, No 3, p. 185-190. ISSN 1211-443X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správněprávní odpovědnost znalce po novele zákona
Name (in English) Administrative liability of experts after the amendment of Expert Act
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Soudní inženýrství, Brno, Cerm, 2012, 1211-443X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00062866
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English experts; liability; administrative offences; warning; amendment of Expert Act
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 1. 2. 2013 16:36.
Abstract
Článek se zabývá především změnami v právní úpravě správního trestání znalců a znaleckých ústavů, které byly provedeny k 1. lednu 2012. Pozornost je však věnována také obecnějším otázkám kontroly a hodnocení znaleckého posudku. Stručně je popsán také význam zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, který je významnou novinkou pro znalecké ústavy.
Abstract (in English)
The article analyses the administrative liability of experts and expert institutes. It focuses on changes in the legal regulation which are in force from the 1st of January 2012. Author tries to describe the control methods of experts opinion. The consequences of the Act regulating criminal liability of legal persons are mentioned too.
Displayed: 28. 3. 2023 19:33