DOSEDLA, Martin. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání a podpora školy. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 105-114. ISBN 978-80-7315-236-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání a podpora školy
Název česky Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání a podpora školy
Název anglicky Education of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Field of Choice of Career and School Support
Autoři DOSEDLA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. od s. 105-114, 10 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062873
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-236-9
Klíčová slova česky Lehké mentální postižení; základní škola praktická; volba povolání; profesní orientace; speciální pedagogika
Klíčová slova anglicky Mild intellectual disabilities; primary school for pupils with mild intellectual disabilities; occupational choice; vocational education; special education
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., učo 66046. Změněno: 21. 1. 2013 12:59.
Anotace
Autor se v kapitole zabývá problematikou vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Zaměřuje se na podporu školy pro proces volby povolání těchto žáků při ukončování základního vzdělávání. Autor předkládá výsledky kvalitativního šetření v otázce charakteristik procesu profesní orientace z pohledu výchovných poradců působících na školách.
Anotace anglicky
The author deals with the field of education of pupils with mild intellectual disabilities. He focuses on the support of schools in the process of choosing occupation of these pupils. The author presents results from a qualitative research, which was aimed at characteristics of vocational education from the point of view of guidance counsellors in schools.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 03:55