DOSEDLA, Martin. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání a podpora školy (Education of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Field of Choice of Career and School Support). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 105-114. ISBN 978-80-7315-236-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání a podpora školy
Name in Czech Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v oblasti přípravy k volbě povolání a podpora školy
Name (in English) Education of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in the Field of Choice of Career and School Support
Authors DOSEDLA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. p. 105-114, 10 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062873
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-236-9
Keywords (in Czech) Lehké mentální postižení; základní škola praktická; volba povolání; profesní orientace; speciální pedagogika
Keywords in English Mild intellectual disabilities; primary school for pupils with mild intellectual disabilities; occupational choice; vocational education; special education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., učo 66046. Changed: 21. 1. 2013 12:59.
Abstract
Autor se v kapitole zabývá problematikou vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Zaměřuje se na podporu školy pro proces volby povolání těchto žáků při ukončování základního vzdělávání. Autor předkládá výsledky kvalitativního šetření v otázce charakteristik procesu profesní orientace z pohledu výchovných poradců působících na školách.
Abstract (in English)
The author deals with the field of education of pupils with mild intellectual disabilities. He focuses on the support of schools in the process of choosing occupation of these pupils. The author presents results from a qualitative research, which was aimed at characteristics of vocational education from the point of view of guidance counsellors in schools.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 23. 5. 2022 03:38