OPATŘILOVÁ, Dagmar. Analýza možností výběru profesní orientace u žáků s tělesným postižením v základních školách (Analysis of Opportunities in Choice of Career of Students with Physical Disabilities in Primary School). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 117-132. ISBN 978-80-7315-236-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza možností výběru profesní orientace u žáků s tělesným postižením v základních školách
Name in Czech Analýza možností výběru profesní orientace u žáků s tělesným postižením v základních školách
Name (in English) Analysis of Opportunities in Choice of Career of Students with Physical Disabilities in Primary School
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. p. 117-132, 16 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062874
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-236-9
Keywords (in Czech) Žák s tělesným postižením; základní škola; základní škola pro tělesně postižené; integrace; příprava na povolání; analýza výzkumného projektu
Keywords in English Student witt physical disabilities; primary schoul; primary schoul for students with physicql disabilities; vocational training; analysis of research project
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 20. 3. 2013 14:15.
Abstract
Kapitola se zabývá profesní přípravou žáků s tělesným postižením integrovaných v běžných základních školách a ve školách pro žáky s tělesným postižením a analýzou výzkumného projektu.
Abstract (in English)
This chapter is deal of vocational training students with physical disabilities, who are integrated in common primary school and in a school for students with physical dicabilities and analysis of research project.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:23