DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 133-140. ISBN 978-80-7315-236-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice
Název česky Profesní uplatnění osob se sluchovým postižením v České republice
Název anglicky Professional Fulfilment of Persons with Hearing Impairment in the Czech Republic
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Lenka HRICOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. od s. 133-140, 8 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062875
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-236-9
Klíčová slova česky žák se sluchovým postižením; SPC pro sluchově postižené; profesní orientace; profesní uplatnění; profesní poradenství; vhodné profese pro osoby se sluchovým postižením; Agentura pro neslyšící - APPN o.s.; Úřad práce ČR; zaměstnanec se sluchovým postižením; zaměstnavatel osob se sluchovým postižením
Klíčová slova anglicky student with hearing impairment; counselling centre; professional orientation and fulfilment; career guidance; suitable profession; APPN a.s.; Employment Agency; employee with a hearing disability; employer of people with hearing impairment.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Změněno: 23. 1. 2013 16:18.
Anotace
Kapitola je věnována možnostem přípravy na povolání, pracovní rehabilitace a uplatnění na trhu práce u osob se sluchovým postižením. Zohledněna jsou zde specifika profesního uplatnění u osob se sluchovým postižením s ohledem na častou přítomnost komunikační bariéry, především u osob s těžkým sluchovým postižením a obtíže, s nimiž se v průběhu hledání práce a následně při samotném výkonu profese setkávají. V příspěvku jsou dále prezentovány dílčí výsledky výzkumných šetření, která byla realizována jako součást bakalářských a diplomových prací studentů oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tato výzkumná šetření se věnovala především možnostem uplatnění osob se sluchovým postižením na trhu práce v České republice a zkušenostem zaměstnavatelů osob se sluchovým postižením.
Anotace anglicky
The chapter focused on the possibilities of career preparation, professional rehabilitation and labor market success for people with hearing impairment. The text reflects the specifics of careers fulfilment for people with hearing impairment with emphasis on the frequent presence of communication barriers, especially in people with severe hearing impairment. It also takes into account the difficulties they faces during the job search and difficulties in the course of their work. The chapter also presents partial results of the surveys, which were implemented as part of the bachelor and master thesis of students of Special Education at the Faculty of Education, Masaryk University. This research investigations focused primarily on the opportunities at the labor market for people with hearing impairments in the Czech Republic and on the experience of employers of persons with hearing impairments too.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 09:40