PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Profesní uplatnění osob s tělesným postižením v regionu Brno. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 141-156. ISBN 978-80-7315-236-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Profesní uplatnění osob s tělesným postižením v regionu Brno
Název česky Profesní uplatnění osob s tělesným postižením v regionu Brno
Název anglicky Professional Fulfilment of Individuals with Physical Disabilities in the Region of Brno
Autoři PŘINOSILOVÁ, Dagmar (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. od s. 141-156, 16 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062876
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-236-9
Klíčová slova česky lidé s tělesným postižením; profesní orientace; trh práce; profesní poradenství; aktivní politika zaměstnanosti; pracovní rehabilitace; rekvalifikace
Klíčová slova anglicky people with physical disabilities; professional orientation; labour market; career counselling; active employment policy; vocational rehabilitation; retraining
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., učo 205. Změněno: 22. 2. 2013 11:49.
Anotace
V kapitole je prezentován výzkum reálné situace na trhu práce, kterým se zjišťuje, zda jsou jedinci s tělesným postižením zaměstnáváni na pracovních místech odpovídajících jejich kvalifikaci, jaký vliv má samotné postižení na hledání pracovního místa, a zda poradenské služby přispívají ke zvyšování zaměstnanosti osob s tělesným postižením.
Anotace anglicky
The chapter presents a research focusing ont he current situation at the labour market. Furtjermore, it evaluates whether individuals with physical disabilities are employed in jobs matching their qualification. It is focused on the impact of disability itself on finding a job and on the question whether consulting services enhance employment possibilities of persons with physical disabilities.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 06:45