PŘINOSILOVÁ, Dagmar. Profesní uplatnění osob s tělesným postižením v regionu Brno (Professional Fulfilment of Individuals with Physical Disabilities in the Region of Brno). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 141-156. ISBN 978-80-7315-236-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní uplatnění osob s tělesným postižením v regionu Brno
Name in Czech Profesní uplatnění osob s tělesným postižením v regionu Brno
Name (in English) Professional Fulfilment of Individuals with Physical Disabilities in the Region of Brno
Authors PŘINOSILOVÁ, Dagmar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. p. 141-156, 16 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062876
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-236-9
Keywords (in Czech) lidé s tělesným postižením; profesní orientace; trh práce; profesní poradenství; aktivní politika zaměstnanosti; pracovní rehabilitace; rekvalifikace
Keywords in English people with physical disabilities; professional orientation; labour market; career counselling; active employment policy; vocational rehabilitation; retraining
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D., učo 205. Changed: 22. 2. 2013 11:49.
Abstract
V kapitole je prezentován výzkum reálné situace na trhu práce, kterým se zjišťuje, zda jsou jedinci s tělesným postižením zaměstnáváni na pracovních místech odpovídajících jejich kvalifikaci, jaký vliv má samotné postižení na hledání pracovního místa, a zda poradenské služby přispívají ke zvyšování zaměstnanosti osob s tělesným postižením.
Abstract (in English)
The chapter presents a research focusing ont he current situation at the labour market. Furtjermore, it evaluates whether individuals with physical disabilities are employed in jobs matching their qualification. It is focused on the impact of disability itself on finding a job and on the question whether consulting services enhance employment possibilities of persons with physical disabilities.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:42