VRUBEL, Martin. Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 157-168. ISBN 978-80-7315-236-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení
Název česky Schopnost samostatného pohybu jako předpoklad sociální inkluze osob se zrakovým postižením – role vzdělávacích zařízení
Název anglicky Ability of Independent Movement as Prerequisite of Social Inclusion of Persons with Visual Impairment
Autoři VRUBEL, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. od s. 157-168, 12 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062877
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-236-9
Klíčová slova česky bílá hůl; osoba se zrakovým postižením; prostorová orientace; samostatný pohyb; socializace; školní inkluze; bariéry veřejného prostoru
Klíčová slova anglicky white cane; person with visual impairment; a spatial orientation; to move independently; socialization; a school inclusion; barriers of a public space
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., učo 214871. Změněno: 20. 1. 2013 21:49.
Anotace
Kapitola se zabývá vývojem inkluzívního vzdělávání a v kontextu přechodu mezi školou a povoláním osob se zrakovým postižením. Upozorňuje na nezbytnost výuky předmětu Prostorová orientace a samostatný pohyb, který je zásadní pro možnost sociální inkluze lidí se zrakovým postižením. Výzkum se zabývá úpravami veřejného prostoru, které vedou k odstranění bariér pro osoby se zrakovým postižením a umožňuje tak zvýšení jejich nezávislosti – tato problematika je dále popsána v mezinárodního kontextu.
Anotace anglicky
This chapter deals with the development of inclusive education in the context of the school and occupations of people with visual impairment. Chapter notes need for subject “Spatial orientation and independent movement” which is important for the success of social inclusion of people with visual disabilities. The research deals with public space modifications that lead to the removal of barriers for people with visual impairments and provides to increase their independence - this issue is put into an international context.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 05:19