BARTOŇOVÁ, Miroslava. Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 191-204. ISBN 978-80-7315-236-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů
Název česky Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů
Název anglicky The Choice of Secondary School from the Perspective of Pupils with Specific Learning Disabilities and their Parents
Autoři BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. od s. 191-204, 14 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062878
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-236-9
Klíčová slova česky žáci se specifickými poruchami učení profesní orientace vzdělávání střední škola individuální vzdělávací plán reedukace kompenzace
Klíčová slova anglicky Pupils with specific learning disabilities professional orientation cathegory education secondary school individual education plan compensation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Změněno: 29. 1. 2013 22:10.
Anotace
V kapitole prezentujeme výsledky kvalitativně orientovaného šetření – případových studií, které jsme zaměřili na některé aspekty ovlivňující volbu střední školy u žáků se specifickými poruchami učení. Hloubkové rozhovory byly realizovány s žáky střední školy a jejich rodiči. Na základě stanovených kategorií jsme sledovali názory na tuto problematiku z pohledu žáků i rodičů. Jedná se o dílčí výzkumné šetření realizované v rámci výzkumného záměru
Anotace anglicky
In chapter are presented results of qualitative research. There are case studies focused on aspects, that affect a choice of secondary school by the pupils with specific learning disabilities. The depth interviews were made with pupils with specific learning disabilities and their parents. Based on defined categories were followed up an opinions of pupils and parents on this issue. This is a part of the survey implemented within the research plan
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 29. 3. 2023 18:56