ZÍTKOVÁ, Jitka. Porozumění textu a profesní směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 205-212. ISBN 978-80-7315-236-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Porozumění textu a profesní směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název česky Porozumění textu a profesní směřování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název anglicky Text Comprehension and Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs
Autoři ZÍTKOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. od s. 205-212, 8 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062879
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-236-9
Klíčová slova česky specifické poruchy učení; dyslexie; porozumění textu; text naučný; text umělecký; profesní a studijní orientace; školní úspěšnost; čtenářství; výzkum
Klíčová slova anglicky specific learning disorders; dyslexia; text comprehension; educational text; artistic text; professional and study orientation; study results; reading books; research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., učo 789. Změněno: 23. 1. 2013 11:15.
Anotace
V kapitole jsou prezentovány výsledky výzkumné sondy, která zjišťovala vliv specifických poruch učení (dyslexie)na volbu dalšího studia a profese u žáků 8. ročníku. Dotazníkovým šetřením byly zjišťovány také další související skutečnosti: subjektivní vnímání porozumění naučnému a uměleckému textu, školní úspěšnost žáků a jejich čtenářství. Z výsledků vyplynula existence rozdílů v profesních a studijních ambicích žáků s dyslexií a žáků kontrolní skupiny. Tyto rozdíly mohou souviset jak s menší školní úspěšností, tak s horším hodnocením vlastních schopností rozumět textům u žáků s dyslexií. Výsledky také naznačily souvislost mezi úrovní individuálního čtenářství a subjektivním hodnocením porozumění textu, které se sekundárně může promítat také do studijních ambicí žáků.
Anotace anglicky
The chapter presents results of a research study focused on connection between specific learning disorders (dyslexia) and study and professional orientation of 8th grade primary school pupils. The following related facts were determined as well: subjective view of comprehension of educational and artistic texts, study results and reading books. The author states differences in professional and study ambitions between pupils with and without dyslexia. These differences can be connected both with worse study results and worse viewing of their own comprehension of texts among pupils with dyslexia. The research results also indicate the connection between quantity of reading books and subjective viewing of comprehension of texts, which can secondarily influence study ambitions.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2022 00:37