KROČA, David. Kultivace mluveného projevu žáků s ADHD z hlediska jejich profesní úspěšnosti. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 213-218. ISBN 978-80-7315-236-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kultivace mluveného projevu žáků s ADHD z hlediska jejich profesní úspěšnosti
Název česky Kultivace mluveného projevu žáků s ADHD z hlediska jejich profesní úspěšnosti
Název anglicky Cultivating Oral Performance in Pupils with ADHD from the Point of View their Professional Achievement
Autoři KROČA, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. od s. 213-218, 6 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062880
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-236-9
Klíčová slova česky mluvený projev; přednes; hlasité čtení; volba povolání; zkušenosti učitelů
Klíčová slova anglicky oral performance; recitation; loud reading; choice of career; teachers experience
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. David Kroča, Ph.D., učo 25629. Změněno: 18. 1. 2013 13:47.
Anotace
Kapitola se zaměřuje na problém kultivace mluveného projevu neklidných a nesoustředěných dětí prostřednictvím přednesu literárního textu. Autor vychází z předpokladu, že hyperaktivita má i své silné stránky, které mohou vést k úspěšnosti v budoucím povolání. Konkrétně ukazuje přednes jako tvořivý pedagogický proces, jenž žáka s ADHD obohacuje a přispívá k jeho růstu v budoucím životě osobním i pracovním. Autor využívá svých vlastních zkušeností z lektorování soutěží v uměleckém přednesu a výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu, jenž byl proveden mezi učiteli v Jihomoravském a Zlínském kraji.
Anotace anglicky
The chapter focuses on the problem of cultivation of oral performance in children who are restless and suffer from the attention deficit through recitation of a literary text. The authors belief stems from the assumption that hyperactivity has also its strong points which can lead to a successful performance of these children in their future career. Recitation is shown as a creative educational process which has the potential to enrich a pupil with ADHD and to contribute to their growth in both their personal and professional future life. The author makes use of his own experience of lecturing at competitions in artistic reading as well as the results of quantitative and qualitative research carried out amongst teachers in the regions of South Moravia and Zlín.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2022 17:25