HOMOLOVÁ, Eva a Vít HLOUŠEK. Teritoriální pakty zaměstnanosti – horizontální evropeizace na česko-rakouském příkladu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, č. 4, s. 474-500. ISSN 1212-7817.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teritoriální pakty zaměstnanosti – horizontální evropeizace na česko-rakouském příkladu
Název anglicky Territorial Employment Pacts – Horizontal Europeanization and the Czech-Austrian Example
Autoři HOMOLOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí) a Vít HLOUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Středoevropské politické studie, Brno, Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, 1212-7817.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00062885
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky teritoriální pakty zaměstnanosti; Rakousko; Česká republika; horizontální evropeizace
Klíčová slova anglicky Territorial Employment Pact; Austria; the Czech Republic; Horizontal Europeanization
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Změněno: 18. 1. 2013 09:50.
Anotace
Článek se zabývá tématem teritoriálních paktů zaměstnanosti jako nástroje horizontální nehierarchické evropeizace v oblasti sociální politiky. Autoři zkoumají fungování těchto paktů v Rakousku a vnímají je jako vhodný příklad politického učením, transferu politik a zkušeností, který je zajímavý pro utváření teritoriálních paktů zaměstnanosti v České republice.
Anotace anglicky
The paper deals with the issue of Territorial Employment Pacts as a tool of horizontal non-hierarchical Europeanization in the field of social policy. The authors examine the functioning of these pacts in Austria, and understand them as an example of political learning, experience and policy transfer that is suitable for designing Territorial Employment pacts in the Czech republic.
Návaznosti
MUNI/A/0891/2010, interní kód MUNázev: Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě (Akronym: VOVVE)
Investor: Masarykova univerzita, Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 04:34