HOMOLOVÁ, Eva and Vít HLOUŠEK. Teritoriální pakty zaměstnanosti – horizontální evropeizace na česko-rakouském příkladu (Territorial Employment Pacts – Horizontal Europeanization and the Czech-Austrian Example). Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, XIV, No 4, p. 474-500. ISSN 1212-7817.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teritoriální pakty zaměstnanosti – horizontální evropeizace na česko-rakouském příkladu
Name (in English) Territorial Employment Pacts – Horizontal Europeanization and the Czech-Austrian Example
Authors HOMOLOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Středoevropské politické studie, Brno, Mezinárodní politologický ústav, FSS MU, 2012, 1212-7817.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00062885
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) teritoriální pakty zaměstnanosti; Rakousko; Česká republika; horizontální evropeizace
Keywords in English Territorial Employment Pact; Austria; the Czech Republic; Horizontal Europeanization
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 18. 1. 2013 09:50.
Abstract
Článek se zabývá tématem teritoriálních paktů zaměstnanosti jako nástroje horizontální nehierarchické evropeizace v oblasti sociální politiky. Autoři zkoumají fungování těchto paktů v Rakousku a vnímají je jako vhodný příklad politického učením, transferu politik a zkušeností, který je zajímavý pro utváření teritoriálních paktů zaměstnanosti v České republice.
Abstract (in English)
The paper deals with the issue of Territorial Employment Pacts as a tool of horizontal non-hierarchical Europeanization in the field of social policy. The authors examine the functioning of these pacts in Austria, and understand them as an example of political learning, experience and policy transfer that is suitable for designing Territorial Employment pacts in the Czech republic.
Links
MUNI/A/0891/2010, interní kód MUName: Vybrané otázky víceúrovňového vládnutí v Evropě (Acronym: VOVVE)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 00:01