KROČA, David. Přednes žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 59-67. ISBN 978-80-210-6053-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přednes žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název česky Přednes žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název anglicky Recitation of Children with Specific Learning Needs
Autoři KROČA, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. od s. 59-67, 9 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062892
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6053-1
Klíčová slova česky umělecký přednes; literární text; vedení recitátora; dyslektický interpret; žáci s ADHD; socializace
Klíčová slova anglicky recitation; literary text; supervision of the reciter; dyslexic reciter; pupils with ADHD; socialization
Změnil Změnil: doc. PhDr. David Kroča, Ph.D., učo 25629. Změněno: 18. 1. 2013 14:07.
Anotace
Kapitola přináší výsledky dlouhodobého empirického výzkumu, který se zaměřil na posouzení vlivu uměleckého přednesu při rozvoji jazykových kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Předmětem výzkumu byl nejen vliv účasti žáka v regionálních a celostátních soutěžích, ale i možnosti práce s ním v prostředí inkluzivní školy. Specifická pozornost byla věnována problematice pedagogického vedení dyslektického recitátora.
Anotace anglicky
The chapter presents the findings of a long-term empirical research the aim of which was to evaluate the impact of artistic recitation on the development of language competencies in pupils with special educational needs. The subject of the research was not only the impact of the pupils’ participation in regional and national competitions but also the possible methods of work that could be employed in the environment of an inclusive school. Particular attention was paid to the issue of the teacher supervision of the dyslexic reciter.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2022 21:48