KROČA, David. Fyzicky handicapovaný hrdina v české chlapecké próze (The Physically Disabled Main Character in the Czech Books for Boys). In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 155-162. ISBN 978-80-210-6053-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fyzicky handicapovaný hrdina v české chlapecké próze
Name in Czech Fyzicky handicapovaný hrdina v české chlapecké próze
Name (in English) The Physically Disabled Main Character in the Czech Books for Boys
Authors KROČA, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. p. 155-162, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062895
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6053-1
Keywords (in Czech) literatura pro děti a mládež; chlapecký román; téma handicapu; výchovné působení na čtenáře
Keywords in English literature for children and youth; books for boys; the topic of handicap; educational impact on the reader
Changed by Changed by: doc. PhDr. David Kroča, Ph.D., učo 25629. Changed: 18. 1. 2013 14:28.
Abstract
Kapitola se zaměřuje na problematiku fyzicky handicapovaného hrdiny v české intencionální literatuře pro děti a mládež, zvláště pak v žánru tzv. chlapeckého románu. Autor analyzuje podobu handicapovaných protagonistů i vedlejších postav ve vybraných dílech Jaroslava Foglara a Miloše Zapletala a dokládá význam této tematiky pro výchovné působení na dětského recipienta.
Abstract (in English)
The chapter focuses on the issue of the physically disabled main character in the Czech literature for children and youth, specifically on the genre of books for boys. The author analyses the depiction of handicapped protagonists and subsidiary characters in selected books by Jaroslav Foglar and Miloš Zapletal and attempts to prove the educational significance of the topic for the child recipient.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 02:12