PACÍK, Dalibor. Denosumab rozšiřuje možnosti farmakoterapie kostního postižení pacientů s karcinomem prostaty. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 2, s. 11-14. ISSN 1214-2085.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Denosumab rozšiřuje možnosti farmakoterapie kostního postižení pacientů s karcinomem prostaty
Název anglicky DENOSUMAB EXTENDS THE POOL OF PHARMACOTHERAPY OPTIONS FOR THE MANAGEMENT OF SKELETAL INVOLVEMENT IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER
Autoři PACÍK, Dalibor (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Urologické listy, Ambit Media a.s. 2012, 1214-2085.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062902
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky karcinom prostaty; denosumab; SRE; kyselina zoledronová; kostní metastázy; CTIBL
Klíčová slova anglicky prostate cancer; denosumab; SRE; zoledronic acid; bone metastases; CTIBL
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 18. 1. 2013 18:07.
Anotace
Pacienti s karcinomem prostaty jsou ve vysokém procentu ohroženi postižením kostí. Sekundární osteoporóza v důsledku hormonálně ablativní terapie i kostní příhody v důsledku metastatického postižení skeletu nepříznivě ovlivňují kvalitu života pacientů i jejich prognózu. V popředí zájmu proto zůstává především prevence a oddálení SRE. Následující článek shrnuje poznatky o plně humánní monoklonální protilátce denosumabu, která představuje látku se zcela novým mechanizmem účinku, a rozšiřuje tak paletu léků ovlivňujících kostní metabolizmus. Vychází přitom z registračních studií přímo srovnávajících denosumab a kyselinu zoledronovou, představující současný standard léčby pacientů s karcinomem prostaty a kostními metastázami.
Anotace anglicky
A high percentage of prostate cancer patients are at risk of skeletal involvement. Osteoporosis secondary to hormonal ablative therapy and skeletal adverse events as a result of metastatic bone involvement have a negative impact on the patients’ quality of life and their prognosis. Prevalence and delay of SRE must therefore be foregrounded. This article summarizes available evidence about fully-human monoclonal antibody denosumab. This agens has a novel mechanism of action, and thus extends the pool of medicaments influencing bone metabolism. This article is based on data from trials directly comparing denosumab and zoledronic acid, which represents current standard in the treatment of patients with prostate cancer with bone involvement.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 14:32