PACÍK, Dalibor. Denosumab rozšiřuje možnosti farmakoterapie kostního postižení pacientů s karcinomem prostaty (DENOSUMAB EXTENDS THE POOL OF PHARMACOTHERAPY OPTIONS FOR THE MANAGEMENT OF SKELETAL INVOLVEMENT IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER). Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, vol. 10, No 2, p. 11-14. ISSN 1214-2085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Denosumab rozšiřuje možnosti farmakoterapie kostního postižení pacientů s karcinomem prostaty
Name (in English) DENOSUMAB EXTENDS THE POOL OF PHARMACOTHERAPY OPTIONS FOR THE MANAGEMENT OF SKELETAL INVOLVEMENT IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER
Authors PACÍK, Dalibor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Urologické listy, Ambit Media a.s. 2012, 1214-2085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062902
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) karcinom prostaty; denosumab; SRE; kyselina zoledronová; kostní metastázy; CTIBL
Keywords in English prostate cancer; denosumab; SRE; zoledronic acid; bone metastases; CTIBL
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18. 1. 2013 18:07.
Abstract
Pacienti s karcinomem prostaty jsou ve vysokém procentu ohroženi postižením kostí. Sekundární osteoporóza v důsledku hormonálně ablativní terapie i kostní příhody v důsledku metastatického postižení skeletu nepříznivě ovlivňují kvalitu života pacientů i jejich prognózu. V popředí zájmu proto zůstává především prevence a oddálení SRE. Následující článek shrnuje poznatky o plně humánní monoklonální protilátce denosumabu, která představuje látku se zcela novým mechanizmem účinku, a rozšiřuje tak paletu léků ovlivňujících kostní metabolizmus. Vychází přitom z registračních studií přímo srovnávajících denosumab a kyselinu zoledronovou, představující současný standard léčby pacientů s karcinomem prostaty a kostními metastázami.
Abstract (in English)
A high percentage of prostate cancer patients are at risk of skeletal involvement. Osteoporosis secondary to hormonal ablative therapy and skeletal adverse events as a result of metastatic bone involvement have a negative impact on the patients’ quality of life and their prognosis. Prevalence and delay of SRE must therefore be foregrounded. This article summarizes available evidence about fully-human monoclonal antibody denosumab. This agens has a novel mechanism of action, and thus extends the pool of medicaments influencing bone metabolism. This article is based on data from trials directly comparing denosumab and zoledronic acid, which represents current standard in the treatment of patients with prostate cancer with bone involvement.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 22:07