VARGA, Gabriel. Léčba nádorů, které neprorůstají do svaloviny: transuretrální resekce, nové postupy (TREATMENT OF MUSCLE NON-INVASIVE TUMOURS: TRANSURETHRAL RESECTION, NOVEL APPROACHES). Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, vol. 10, No 2, p. 46-49. ISSN 1214-2085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Léčba nádorů, které neprorůstají do svaloviny: transuretrální resekce, nové postupy
Name (in English) TREATMENT OF MUSCLE NON-INVASIVE TUMOURS: TRANSURETHRAL RESECTION, NOVEL APPROACHES
Authors VARGA, Gabriel (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Urologické listy, Ambit Media a.s. 2012, 1214-2085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062903
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) superficiální uroteliální karcinom močového měchýře; transureterální resekce nádoru; optická koherentní tomografie; narrow-band imaging; fluorescenční cystoskopie; Ramanová spektroskopie
Keywords in English superficial urothelial bladder cancer; transurethral tumor resection; optical coherence tomography; narrow-band imaging; fluorescence cystoscopy;Raman spectroscopy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18. 1. 2013 18:23.
Abstract
Přibližně 75–85 % pacientů s karcinomem měchýře má onemocnění ohraničené na mukózu, kdy hovoříme o neinvazivním neboli superficiálním karcinomu, přesněji však o karcinomu neinfiltrujícím svalovinu. Křivka mortality karcinomu měchýře v ČR ve srovnání se vzestupem křivky incidence za posledních 20 let roste poměrně pomalu, což naznačuje zlepšení diagnostických postupů se záchytem onemocnění v jeho časné fázi. Transuretrální resekce nádoru močového měchýře (TURB) je metodou, která sehrává zásadní roli v péči o pacienty s karcinomem neinfiltrujícím svalovinu močového měchýře. Rozhoduje o jejich dalším osudu. Aplikace nových technologií s cílem zlepšit vizualizací i okultních nádorových změn v průběhu cysto skopie a TURB je právě cestou, jak dále zlepšovat onkologické výsledky a prognózu pacienta.
Abstract (in English)
Approximately 75–85% of bladder cancer patients present with disease confined to mucosa, which is also labeled as a non-invasive or superficial cancer, more precisely as muscle non-invasive cancer. The curve indicating mortality on bladder cancer in Czech Republic has been increasing pretty slowly during the last two decades, which indicates improvement of diagnostic procedures and detection of the cancer in its early stage. Transurethral resection of bladder cancer (TURB) plays a key role in the management of patients suffering from muscle non-invasive bladder cancer. This method also influences the further development. Use of modern technologies enabling better visualization of occult tumor changes during cystoscopy and TURB is the path to follow to further improve oncologic results and prognosis.
PrintDisplayed: 7. 8. 2022 18:17