KARMAŠOVÁ, Kamila and Aleš ČERMÁK. Zobrazovací metody, jejich přínos pro zjištění rozsahu onemocnění karcinomem močového měchýře (IMAGING METHODS, THEIR BENEFITS TO DETERMINE THE EXTENT OF BLADDER CANCER). Urologické listy. Ambit media a.s., 2012, vol. 10, No 2, p. 43-45. ISSN 1214-2085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zobrazovací metody, jejich přínos pro zjištění rozsahu onemocnění karcinomem močového měchýře
Name (in English) IMAGING METHODS, THEIR BENEFITS TO DETERMINE THE EXTENT OF BLADDER CANCER
Authors KARMAŠOVÁ, Kamila (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Aleš ČERMÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Urologické listy, Ambit media a.s. 2012, 1214-2085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062904
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) karcinom; močový měchýř; ultrazvuk; výpočetní tomografie; fluorescenční cystoskopie
Keywords in English carcinoma; bladder; ultrasound; computed tomography; fluorescence cystocopy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 18/1/2013 18:45.
Abstract
Radiologické (RTG) zobrazovací metody jsou nezbytnou součástí diagnostiky karcinomu močového měchýře. Přestože se kvalita zobrazení, a tedy i spolehlivost těchto metod neustále zlepšuje, hlavní roli ve stanovení diagnózy hraje a ještě dlouhou dobu hrát diagnostická urethrocystoskopie s odběrem materiálu k histologické verifikaci. Předmětem tohoto sdělení je přehled dostupných zobrazovacích metod v diagnostice karcinomu močového měchýře.
Abstract (in English)
If bladder cancer is suspected, tests will be needed to confirm the diagnosis. The gold standard for diagnosing bladder cancer is biopsy obtained during cystoscopy. Radiological imaging methods are an essential parts of diagnosis of bladder cancer. Although the image quality and thus the reliability of these methods is improving, cystoscopy and biopsy is probably the single most importatnt investigation for bladder cancer. The following imagine methods and techniques are available as aids in the diagnosis of bladder cancer.
PrintDisplayed: 28/3/2023 20:52