OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. první. Brno: MU, 2011. 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu
Název česky Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu
Název anglicky Specifically educational suppot to hldren and youth with spacial educational needs outside school
Autoři OPATŘILOVÁ, Dagmar a Marie VÍTKOVÁ.
Vydání první. Brno, 258 s. 2011.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5693-0
Klíčová slova česky Žák se speciálnímí vzdělávacími potřebami; speciálně pedagogická podpora; volnočasová výchova; rodina; podpora zdraví; mediální výchova; technická podpora; pilotní projekt; výzkum
Klíčová slova anglicky Pupil with special educational Leeds; Special Educational Support; Leisure Education; Families; Health Support; Media Education; Technical Assistance; Pilot Project; research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Změněno: 12. 3. 2013 11:13.
Anotace
Odborná publikace je členěna do devíti tématických celků s úvodní statí, které se svým zaměřením orientují na problematiku mimoškolní a na další doplňující oblasti. Vychází z výzkumů z České republiky i ze zahraničí.
Anotace anglicky
Professional publicaion contains nine thematic units withan initial article which focuses on the issues of school and other complementary areas. The articles come out from research from Czech republic and from foreign countries.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2020 09:38