OPATŘILOVÁ, Dagmar and Marie VÍTKOVÁ. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu (Specifically educational suppot to hldren and youth with spacial educational needs outside school). první. Brno: MU, 2011. 258 pp. ISBN 978-80-210-5693-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu
Name in Czech Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu
Name (in English) Specifically educational suppot to hldren and youth with spacial educational needs outside school
Authors OPATŘILOVÁ, Dagmar and Marie VÍTKOVÁ.
Edition první. Brno, 258 pp. 2011.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5693-0
Keywords (in Czech) Žák se speciálnímí vzdělávacími potřebami; speciálně pedagogická podpora; volnočasová výchova; rodina; podpora zdraví; mediální výchova; technická podpora; pilotní projekt; výzkum
Keywords in English Pupil with special educational Leeds; Special Educational Support; Leisure Education; Families; Health Support; Media Education; Technical Assistance; Pilot Project; research
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Changed: 12/3/2013 11:13.
Abstract
Odborná publikace je členěna do devíti tématických celků s úvodní statí, které se svým zaměřením orientují na problematiku mimoškolní a na další doplňující oblasti. Vychází z výzkumů z České republiky i ze zahraničí.
Abstract (in English)
Professional publicaion contains nine thematic units withan initial article which focuses on the issues of school and other complementary areas. The articles come out from research from Czech republic and from foreign countries.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 1/12/2020 12:19