ŽÁK, Karel and Jitka REISSMANNOVÁ. Pedofilie a psychické zdraví jejích nositelů, aneb věnujeme dostatek pozornosti lidem, kteří u sebe objeví sexuální deviaci? 7. konference s mezinárodní účastí ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2011. (Pedophilia and emotional health of pedophiles – do we pay enough attention to people who realize they have paraphilia? 7th Conference with International Participation SCHOOL AND HEALTH 21, Faculty of Education, Masaryk University, Brno, 2011.). In Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedofilie a psychické zdraví jejích nositelů, aneb věnujeme dostatek pozornosti lidem, kteří u sebe objeví sexuální deviaci? 7. konference s mezinárodní účastí ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2011.
Name in Czech Pedofilie a psychické zdraví jejích nositelů, aneb věnujeme dostatek pozornosti lidem, kteří u sebe objeví sexuální deviaci? 7. konference s mezinárodní účastí ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2011.
Name (in English) Pedophilia and emotional health of pedophiles – do we pay enough attention to people who realize they have paraphilia? 7th Conference with International Participation SCHOOL AND HEALTH 21, Faculty of Education, Masaryk University, Brno, 2011.
Authors ŽÁK, Karel and Jitka REISSMANNOVÁ.
Edition Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 2011.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Škola a zdraví 21 - Anotace konference, 2011.
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5532-2
Keywords (in Czech) pedofilie, pedofil, sexuální zdraví, sexuální deviace, parafilie, prevence, pohlavní zneužívání dětí
Keywords in English paedophilia, paedophile, sexual health, paraphilia, prevention, child sexual abuse
Changed by Changed by: Mgr. Karel Žák, učo 174448. Changed: 20. 1. 2013 01:17.
Abstract
Jakmile se někdo pokusí (a nejen sexuálně) atakovat dítě, hned pro něj máme „výstižné“ označení: Pedofil. Děti před těmito lidmi často varujeme a zároveň je jimi také trochu strašíme: Pozor, mohl by to být pedofil, mohl by ti ublížit! Některé z těchto dětí, aniž by chtěly a aniž by v dětství cokoliv traumatického zažily, však mohou později – nejčastěji na prahu dospělosti – zjistit, že je děti eroticky přitahují. Co vlastně tito lidé cítí? Jak se s tím vyrovnávají? Jsou dětem nebezpeční? Mají i jinou možnost, než se považovat za nebezpečné zrůdy? Kdo je to vlastně pedofil? Jaké mají tito lidé možnosti? Víme, co je nejvíc trápí? Můžeme jim nějak pomoci? Můžeme s nimi preventivně pracovat tak, abychom snížili riziko, že někdy dětem ublíží? Nemohou se někteří z nich bez naší pomoci snáze stát nebezpečnými? Je preventivní práce s těmito jedinci dostatečná? I na tyto otázky se pokusím odpovědět ve svém sdělení. V první části sdělení uvádím fakta, ve druhé zkušenosti lidí, kteří prošli složitým obdobím uvědomování si odlišné sexuální orientace, která je zaměřená na nedospělé jedince, aniž by porušili zákonné či morální normy. Ne všichni pedofilové totiž zneužívají děti a ne všichni lidé, kteří zneužívají děti, jsou pedofilové.
Abstract (in English)
Whenever someone tries to offend a child (not only sexually) we immediately have a pregnant term for him – a paedophile. We often warn children against those people, sometimes we even scare them using words like ‘Watch out, that could be a paedophile, he could hurt you!’ Some of those children may later, usually at the beginning of adolescence, realize that they are sexually attracted to underage girls or boys. What do these people feel? How do they cope with the fact that they are paedophiles? Are they dangerous to children? Do they have any opportunity not to view themselves as monsters? Who is a paedophile anyway? What options do paedohiles have? Do we know what struggles they go through? Can we help them? Can we provide any preventive influence to lower the risk they will abuse a child in the future? Can some of them become more dangerous without our help? Are there any preventive programmes for them? Are they sufficient? These are the questions I will try to answer in my paper. In the first part I focus on important facts. In the second part I share experience of people who went through the difficult period of realizing and accepting their sexual attraction to minors without violating any laws or moral standards. Because not all paedophiles abuse children and not everyone who abuses a child is a paedophile.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Škola a zdraví 21 - Anotace konference 2011 Obsahuje anotace přednášek v rámci 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21, 27.–29. června 2011 Licence Creative Commons  File version Žák, K. 19. 1. 2013

Properties

Name
Škola a zdraví 21 - Anotace konference 2011
Description
Obsahuje anotace přednášek v rámci 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21, 27.–29. června 2011
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1082345/Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1082345/Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1082345/Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1082345/Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 19. 1. 2013 22:31, Mgr. Karel Žák

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Karel Žák, učo 174448
  • a concrete person PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., učo 23275
Attributes
 

Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1082345/Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1082345/Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
438,3 KB
Hash md5
7dc8cac7cfaf2cccd7b3d68eacc64ec7
Uploaded/Created
Sat 19. 1. 2013 22:31

Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1082345/Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1082345/Anotace_2011_final-Konference_Zdravi_21.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
356,9 KB
Hash md5
ad3653ff2ca5c0762b70f1273bdf41f6
Uploaded/Created
Sat 19. 1. 2013 22:32
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5. 8. 2021 18:34