KUBOVÁ, Nela and Jana SCHENKOVÁ. Které faktory ovlivňují společenstvo pijavic (Clitellata: Hirudinida)? Srovnání tekoucích a stojatých vod (What ecological factors affect the leech assemblages (Clitellata: Hirudinida)? Comparison of running and stagnant waters). In XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. 2012. ISBN 978-80-971056-0-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Které faktory ovlivňují společenstvo pijavic (Clitellata: Hirudinida)? Srovnání tekoucích a stojatých vod
Name in Czech Které faktory ovlivňují společenstvo pijavic (Clitellata: Hirudinida)? Srovnání tekoucích a stojatých vod
Name (in English) What ecological factors affect the leech assemblages (Clitellata: Hirudinida)? Comparison of running and stagnant waters
Authors KUBOVÁ, Nela and Jana SCHENKOVÁ.
Edition XVI. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-971056-0-0
Keywords (in Czech) Hirudinida, společenstvo, habitat
Keywords in English Hirudinida, assemblage, habitat
Changed by Changed by: Mgr. Nela Kubová, Ph.D., učo 106064. Changed: 20. 1. 2013 12:13.
Abstract
Společenstvo pijavic bylo vzorkováno ve čtyřech vybraných oblastech napříč Českou republikou v letech 2007 – 2010. Celkem bylo ovzorkováno 107 lokalit. Na každé lokalitě byly zaznamenány její morfologické charakteristiky, chemické proměnné vody a zjištěny klimatické údaje, např. množství srážek nebo průměrná roční teplota. Pijavice byly sbírány metodou ručního sběru, spočítány a determinovány do druhu. Celkem bylo nalezeno 17 druhů. Do statistických analýz poté vstupovaly charakteristiky společenstva, druhová diverzita a celková abundance pijavic.
Abstract (in English)
In order to study the species composition and habitat requirements of leech assemblages, 109 sites of running and stagnant waters (lotic and lenitic habitats) were sampled in the Czech Republic, in the years 2007 to 2010. The morphological characteristics of the sampling site, chemical parameters of the water, biological characteristics including the prey availability and climatic data were available for each site. Leeches were collected by hand, counted and identified. In total, seventeen species were recorded. Environmental and species data were used in the analyses.
Links
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Diversity of Biotic Communities and Populations: Causal Analysis of variation in space and time
PrintDisplayed: 4. 10. 2022 02:45