KOZLOVÁ, Veronika and Martina CIRBUSOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém (Domestic violence in a Family with child as a law issue). In Sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. Jihlava: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém
Name in Czech Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém
Name (in English) Domestic violence in a Family with child as a law issue
Authors KOZLOVÁ, Veronika and Martina CIRBUSOVÁ.
Edition Jihlava, Sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu, 2013.
Publisher Krajský úřad Kraje Vysočina
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Elektronický sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) domácí násilí, dítě
Keywords in English domestic violence, child
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., učo 238456. Changed: 22/11/2013 01:22.
Abstract
Domácí násilí probíhající v rodině s dítětem má nepříznivý vliv na výchovu a vývoj dítěte. Je proto nezbytné postupovat v takových případech v souladu s nejlepším zájmem dítěte a využívat všechny zákonné možnosti k jeho ochraně. Současná právní úprava umožňuje kroky k vydání předběžného opatření, kterým je násilná osoba vykázána ze společného obydlí. Úprava nového občanského zákoníku doplňuje současný stav o zatím chybějící úpravu řízení ve věci samé. Příspěvek si klade za cíl obeznámit odbornou veřejnost s těmito změnami v návaznosti na stávající úpravu. Zmíněna bude také novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která obsahuje novou možnost nařízení terapie násilné osobě.
Links
MUNI/A/0926/2011, internal MU codeName: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Acronym: DN)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27/11/2021 16:03