KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém. In Sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. Jihlava: Krajský úřad Kraje Vysočina, 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém
Název česky Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém
Název anglicky Domestic violence in a Family with child as a law issue
Autoři KOZLOVÁ, Veronika a Martina CIRBUSOVÁ.
Vydání Jihlava, Sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu, 2013.
Nakladatel Krajský úřad Kraje Vysočina
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Elektronický sborník příspěvků z konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky domácí násilí, dítě
Klíčová slova anglicky domestic violence, child
Změnil Změnila: Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., učo 238456. Změněno: 22. 11. 2013 01:22.
Anotace
Domácí násilí probíhající v rodině s dítětem má nepříznivý vliv na výchovu a vývoj dítěte. Je proto nezbytné postupovat v takových případech v souladu s nejlepším zájmem dítěte a využívat všechny zákonné možnosti k jeho ochraně. Současná právní úprava umožňuje kroky k vydání předběžného opatření, kterým je násilná osoba vykázána ze společného obydlí. Úprava nového občanského zákoníku doplňuje současný stav o zatím chybějící úpravu řízení ve věci samé. Příspěvek si klade za cíl obeznámit odbornou veřejnost s těmito změnami v návaznosti na stávající úpravu. Zmíněna bude také novela zákona o sociálně právní ochraně dětí, která obsahuje novou možnost nařízení terapie násilné osobě.
Návaznosti
MUNI/A/0926/2011, interní kód MUNázev: Domácí násilí a jeho řešení. Filosoficko-právní analýza problému. (Akronym: DN)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2021 09:35