MIŠKOV, Jan. Genealogie interaktivního textu : Remediace literatury, divadla a filmu v Heavy Rain. Iluminace (časopis pro teorii, historii a estetiku filmu). Praha: Národní filmový archiv, 2012, roč. 24, č. 2, s. 65-87. ISSN 0862-397X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Genealogie interaktivního textu : Remediace literatury, divadla a filmu v Heavy Rain
Název anglicky A Genealogy of Interactive Text. The Remediation of Literature, Theater and Film in Heavy Rain
Autoři MIŠKOV, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Iluminace (časopis pro teorii, historii a estetiku filmu), Praha, Národní filmový archiv, 2012, 0862-397X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW článek republikovaný na gamestudies.cz Archiv Iluminace 2/2012 Téma: Počítačové hry jako expresivní médium (dostupné online přes ProQuest a Ebsco)
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00081848
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky remediace; interaktivní text; interaktivní drama; interaktivní fikce; interaktivní film; digitální hry; imerze
Klíčová slova anglicky remediation; interactive text; interactive drama; interactive fiction; interactive cinema; digital games; immersion
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 2. 5. 2016 17:53.
Anotace
Příspěvek zkoumá genealogii interaktivního textu videohry HEAVY RAIN, soustředí se na její formální kořeny v několika mediálních kontextech a podobách, mezi něž řadím literaturu, divadlo, film i digitální hry. Na příkladech ilustruji vývoj specifické narativní formy v čase a prostoru, přičemž pojícím znakem analýzy je tu stálý ohled na výrazové prostředky a komunikační strategie, které autoři v mezích prostorového vyprávění (ne)uplatňují. Kladu si otázky spojené s manipulací a kontrolou významu na úrovních odesílatele, kanálu a respondenta, resp. co tento nestabilní vztah implikuje pro interpretační možnosti angažovaného publika. V souvislosti s komunikací prostřednictvím znakového jazyka ovládacího rozhraní HEAVY RAIN hovořím o loutkohereckých indexech a zajímám se o to, kdo tahá za nitky loutek, tedy kdo je zde vlastně loutkářem.
Anotace anglicky
This article envisages digital games as an interactive form of storytelling. It analyzes the communication strategies of the game Heavy Rain, which I consider a progressive engagement of several medial forms and genres, in terms of meaning, intention and effect. It construes a branched way of narration and the related choices and moral dilemmas or their consequences. The motion aspects of the contextual control interface and the effects of virtual representation to immersion of the player and his/her empathy with the character are illustrated by specific situations. I am interested in what terms are communication studies reporting effects of more passive media and how these theories are transformed when applied to interactive text. I ask myself questions related to the handling and the control of the meaning at the level of sender, channel and recipient, and respectively what this unstable, semiotic relationship implies for interpretive possibilities of the audience.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 19:29