ZÍTKOVÁ, Jitka. Některé aspekty literární kompetence žáků primární školy se speciálními vzdělávacími potřebami. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 35-58. ISBN 978-80-210-6053-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Některé aspekty literární kompetence žáků primární školy se speciálními vzdělávacími potřebami
Název anglicky Some Aspects of Literary Competence of Primary School Pupils with Special Educational Needs
Autoři ZÍTKOVÁ, Jitka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. od s. 35-58, 24 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00062931
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6053-1
Klíčová slova česky lyrika; výzkum; literární kompetence; recepce; speciální vzdělávací potřeby; dyslexie; mimořádné nadání; prožitek textu; porozumění obraznosti; metafora; slovní hříčka; slovesná tvořivost; motiv; rým; vyprávění; informační a estetická funkce jazyka; motivace
Klíčová slova anglicky lyrical text; research; literary competence; special educational needs; dyslexia; exceptional talent; experience of text; understanding of imagery; metaphor; pun; verbal creativity; motif; narrative; informative and aesthetical functions of language
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., učo 789. Změněno: 21. 1. 2013 14:11.
Anotace
Kapitola souhrnně představuje výsledky výzkumu recepce lyrických textů a verbální tvořivosti žáků primární školy s odlišnými dispozicemi – dyslexie, výborní žáci, průměrná skupina. Zaměřuje se na způsob subjektivního prožitku a porozumění obraznosti u lyrických básní. V návaznosti na charakter recepce je sledována schopnost tvorby metaforického obrazu, motivicko-kompoziční varianty a volného vyprávění. Výsledky jsou prezentovány nejprve samostatně k jednotlivým textům a poté jsou uvedena celková zjištění o zvláštnostech recepce a kreativních schopnostech sledovaných skupin žáků. Výsledky výzkumu mohou poskytnout vodítko pro diferencovaný přístup k žákům s různými speciálními vzdělávacími potřebami při rozvíjení literární kompetence.
Anotace anglicky
The chapter presents overall results of the research of reception ability and verbal creativity of primary school pupils with different dispositions – dyslexia, exceptional talent, and average group. It focuses on the subjective experience and understanding of imagery in lyrical poems. On the basis of the reception the author deals with the ability of producing metaphors, motif-composition variants and free narratives. The results are first presented separately with individual texts and then the overall findings about particularities of reception and creative abilities of the researched groups of pupils are given. The results of the research can provide guidance for individualized approach to pupils with special educational needs when developing their literary competence.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 19:32