SUQUET, Petra. NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS A SLOVNÍ ZÁSOBA V UČEBNICÍCH FRANCOUZSKÉHO JAZYKA (NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS AND VOCABULARY IN TEXTBOOKS FOR LEARNING FRENCH LANGUAGE). In Magnanimitas. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 2565-2571. ISBN 978-80-905243-3-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS A SLOVNÍ ZÁSOBA V UČEBNICÍCH FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Name (in English) NIVEAU A1 POUR LE FRANÇAIS AND VOCABULARY IN TEXTBOOKS FOR LEARNING FRENCH LANGUAGE
Authors SUQUET, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, p. 2565-2571, 7 pp. 2012.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062937
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-905243-3-0
Keywords (in Czech) Cizí jazyk; slovní zásoba; výuka francouzštiny; Společný evropský referenční rámec; popisy referenčních úrovní
Keywords in English Foreign language; Vocabulary; French as a foreign language; Common European Framework of Reference for Languages; reference level description
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D., učo 11336. Changed: 2. 4. 2013 13:38.
Abstract
Článek pojednává o metodologickém pozadí a dílčí analýze naší výzkumné práce zaměřené na jazykový obsah učebnic francouzštiny pro vzdělávací obor Další cizí jazyk v českém vzdělávacím kontextu na základní škole, konkrétně z oblasti týkající se slovní zásoby.
Abstract (in English)
The article focuses on the methodological background and partial analysis of our research focused on the language content of textbooks for learning French as a foreign language in the Czech educational context in lower secondary school, concerning specifically vocabulary.
PrintDisplayed: 26. 9. 2022 15:55