SUQUET, Petra. SLOVNÍ ZÁSOBA A POPISY REFERENČNÍCH ÚROVNÍ PRO FRANCOUZŠTINU (VOCABULARY AND REFERENCE LEVEL DESCRIPTION FOR FRENCH LANGUAGE). In Magnanimitas. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. p. 195-202. ISBN 978-80-905243-2-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SLOVNÍ ZÁSOBA A POPISY REFERENČNÍCH ÚROVNÍ PRO FRANCOUZŠTINU
Name (in English) VOCABULARY AND REFERENCE LEVEL DESCRIPTION FOR FRENCH LANGUAGE
Authors SUQUET, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2012, p. 195-202, 8 pp. 2012.
Publisher Magnanimitas
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062942
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-905243-2-3
Keywords (in Czech) Cizí jazyk; slovní zásoba; výuka francouzštiny; Společný evropský referenční rámec; popisy referenčních úrovní
Keywords in English Foreign language; Vocabulary; French as a foreign language; Common European Framework of Reference for Languages; reference level description
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D., učo 11336. Changed: 2. 4. 2013 13:39.
Abstract
Článek popisuje metodologické pozadí (cíle výzkumu, výzkumné otázky, výzkumný design, výzkumný vzorek a použité metodologické postupy) výzkumné práce zaměřené na jazykový obsah učebnic francouzštiny pro vzdělávací obor Další cizí jazyk v českém vzdělávacím kontextu na základní škole, konkrétně z oblasti týkající se slovní zásoby.
Abstract (in English)
The study describes the methodological background (research objectives, research questions, research design, research sample and methodological approaches) of the research focused on the language content of textbooks for learning French as a foreign language in the Czech educational context in lower secondary school, concerning specifically vocabulary.
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 18:41