ŠRÁMEK, Rudolf. K obecné charakteristice a struktuře propriálně pojmenovacího motivu (General characteristics and structure of proprial naming motif). In Björn Hansen (Hg.), unter Mitarbeit von Veronika Wald. Diachrone Aspekte slavischer Sprachen. 1st ed. Berlin - München: Verlag Otto Sagner, 2012. p. 55-64. ISBN 978-3-86688-314-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K obecné charakteristice a struktuře propriálně pojmenovacího motivu
Name in Czech K obecné charakteristice a struktuře propriálně pojmenovacího motivu
Name (in English) General characteristics and structure of proprial naming motif
Authors ŠRÁMEK, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Berlin - München, Diachrone Aspekte slavischer Sprachen, p. 55-64, 10 pp. 2012.
Publisher Verlag Otto Sagner
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062985
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-86688-314-7
Keywords in English onomastics; theory of onomastics chacter; structure of proprial motive function
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 15. 3. 2013 17:40.
Abstract
Analýza struktury a funkce propriálně pojmenovacího motivu představuje v obecné onomastické teorii jeden z klíčových bodů. Prostřednictvím pojmenovacího motivu se vyjadřuje vztah pojmenovatele (tvůrce propria) k druhu a typu proprálního objektu a k jeho funkci v komunikaci. Struktura propriálně pojmenovacího motivu není mechanickým uplatněním lexikálně sémantického obsahu fundujícího slova (etymonu, lexému). Desémantizace a demotivace jsou procesy, které jsou spojeny nejen s vazbou propriální sféry jazyka s fundující sférou apelativní, ale v první řadě s konstituování a stabilizací propriálního významu jména a jeho funkcemi v komunikaci. Transonymizace je způsob motivování propriálně pojmenovacího aktu jiným propriem. Každé z těchto témat vytváří pro onomastika přitažlivé badatelské pole. Přesvědčivě to dosvědčuje Hansackova kniha citovaná v úvodu, v níž jsou propria typicky hansackovským způsobem pregnantně interpretována v širokých lingvistických i nelingvistických souvislostech.
Abstract (in English)
The primary focus of the etymologically oriented onomastics is oriented on the genesis, comparison and reconstruction of the default appellatives. The proprially-specific relationship between the onomastical object and the selection of the relevant meanings determining the motivation of the proprium are typically left untouched. In this case, we refer to the etymologically-based motivation. The linguistic concept of the onomastics strives at a complex, system- and function-oriented investigation of the origin, creation, and existence of the proprial area of a language, and at the communication aspect. It goes beyond the etymological motivation, and is extended towards a proprial motivation (or functionally-proprial motivation). The proprial naming motive is assessed from language, non-language and communicational (functional) perspectives. Similar approach is applied to other processes: the building of proper names, the desemantisation of the proprial motive, demotivation of the proper name, transonymisation. The desemantisation initiates a secondary semantic motivation. Desemantisation and demotivation are the outcome of interactions between nomination and semantic aspects of the appellative and proprial language speheres.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:14