PALOUŠOVÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Petr BEJDÁK, Iva KOCMANOVÁ, Jiří MAYER and Zdeněk RÁČIL. Invazivní mykotické infekce u imunokompromitovaných nemocných se zaměřením na aspergilózu a její původce (Invasive fungal infections in immunocompromised patients with focus on aspergillosis and its causative agents). Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS spol. s r.o., 2012, vol. 18, No 4, p. 96-101. ISSN 1211-264X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Invazivní mykotické infekce u imunokompromitovaných nemocných se zaměřením na aspergilózu a její původce
Name (in English) Invasive fungal infections in immunocompromised patients with focus on aspergillosis and its causative agents
Authors PALOUŠOVÁ, Dita (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martina LENGEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavlína VOLFOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr BEJDÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Iva KOCMANOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří MAYER (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zdeněk RÁČIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, TRIOS spol. s r.o. 2012, 1211-264X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00058701
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) mykotická infekce; aspergilóza; molekulární genetika; imunodeficit
Keywords in English fungal infection; aspergillosis; molecular genetics; immunodeficiency
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 4/2/2013 18:21.
Abstract
Invazivní mykotická onemocnění (IFD)jsou závažnou infekční komplikací imunokompromitovaných pacientů spojená s vysokou morbiditou a mortalitou. Nejběžnější invazivní mykózou u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně je invazivní aspergilóza (IA). Toto onemocnění je nejčastěji způsobeno klinicky dominantním druhem Aspergillus fumigatus, vzácněji také druhy Aspergillus flavus, Aspergillus terreus a Aspergillus niger. Jako původci IFD byly v posledních letech popsány další příbuzné druhy aspergilů, fenotypicky podobné druhu A. fumigatus a často vykazujicí sníženou citlivost k antimykotikům. Jedná se například o Aspergillus lentulus, Aspergillus viridinutans, Neosartoya fischeri aj. Základem identifikace aspergilů jsou klasické mikrobiologické metody, jako je přímá mikroskopie či kultivace. Použití molekulárně genetických technik využívajících PCR či sledování produkce sekundárních metabolitů umožňuje detekovat a identifikovat druhy, které nelze rozlišit na základě jejich morfologie. Metody PCR jsou využitelné také při molekulární typizaci kmenů, neboť DNA sekvence aspergilů mohou být odlišné i v rámci jednotlivých izolátů.
Abstract (in English)
Invasive fungal diseases (IFD) are a life-threatening infectious complications in immunocompromised patients and are associated with high rate of morbidity and mortality. The most common invasive mycosis in patients who underwent an allogeneic hematopoietic stem cell transplantation is invasive aspergilosis (IA), most frequently caused by the clinically dominant species Aspergillus fumigatus and, rarely, also by Aspergillus flavus, Aspergillus terreus and Aspergillus niger. In recent years, other related Aspergillus species were also reported to cause IFD, phenotypically similar to A. fumigatus and moreover, frequently exhibiting resistance towards various antifungals. For example, it is Aspergillus lentulus, Aspergillus viridinutans, Neosartoya fischeri, etc. Classical microbiological methods such as direct microscopy or culture are usually used for the identification of Aspergillus species. The application of PCR-based molecular techniques and monitoring of secondary metabolites production enable detection and identification of species, which are not distinguishable solely by their morphology. PCR methods are also useful for molecular strain typing of aspergilli and can reveal the genetic diversity of isolates.
Links
FR-TI2/254, research and development projectName: *Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii (Acronym: ONKOKITY)
Investor: Ministry of Industry and Trade of the CR
MUNI/A/0784/2011, interní kód MUName: Nové diagnostické a klinické přístupy v onkologii (Acronym: NoDiKliPO)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 9/2/2023 04:04