Informační systém MU
PALOUŠOVÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Petr BEJDÁK, Iva KOCMANOVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Invazivní mykotické infekce u imunokompromitovaných nemocných se zaměřením na aspergilózu a její původce. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS spol. s r.o., 2012, roč. 18, č. 4, s. 96-101. ISSN 1211-264X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Invazivní mykotické infekce u imunokompromitovaných nemocných se zaměřením na aspergilózu a její původce
Název anglicky Invasive fungal infections in immunocompromised patients with focus on aspergillosis and its causative agents
Autoři PALOUŠOVÁ, Dita (203 Česká republika, garant, domácí), Martina LENGEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Pavlína VOLFOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr BEJDÁK (203 Česká republika, domácí), Iva KOCMANOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jiří MAYER (203 Česká republika, domácí) a Zdeněk RÁČIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, TRIOS spol. s r.o. 2012, 1211-264X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00058701
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky mykotická infekce; aspergilóza; molekulární genetika; imunodeficit
Klíčová slova anglicky fungal infection; aspergillosis; molecular genetics; immunodeficiency
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 4. 2. 2013 18:21.
Anotace
Invazivní mykotická onemocnění (IFD)jsou závažnou infekční komplikací imunokompromitovaných pacientů spojená s vysokou morbiditou a mortalitou. Nejběžnější invazivní mykózou u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně je invazivní aspergilóza (IA). Toto onemocnění je nejčastěji způsobeno klinicky dominantním druhem Aspergillus fumigatus, vzácněji také druhy Aspergillus flavus, Aspergillus terreus a Aspergillus niger. Jako původci IFD byly v posledních letech popsány další příbuzné druhy aspergilů, fenotypicky podobné druhu A. fumigatus a často vykazujicí sníženou citlivost k antimykotikům. Jedná se například o Aspergillus lentulus, Aspergillus viridinutans, Neosartoya fischeri aj. Základem identifikace aspergilů jsou klasické mikrobiologické metody, jako je přímá mikroskopie či kultivace. Použití molekulárně genetických technik využívajících PCR či sledování produkce sekundárních metabolitů umožňuje detekovat a identifikovat druhy, které nelze rozlišit na základě jejich morfologie. Metody PCR jsou využitelné také při molekulární typizaci kmenů, neboť DNA sekvence aspergilů mohou být odlišné i v rámci jednotlivých izolátů.
Anotace anglicky
Invasive fungal diseases (IFD) are a life-threatening infectious complications in immunocompromised patients and are associated with high rate of morbidity and mortality. The most common invasive mycosis in patients who underwent an allogeneic hematopoietic stem cell transplantation is invasive aspergilosis (IA), most frequently caused by the clinically dominant species Aspergillus fumigatus and, rarely, also by Aspergillus flavus, Aspergillus terreus and Aspergillus niger. In recent years, other related Aspergillus species were also reported to cause IFD, phenotypically similar to A. fumigatus and moreover, frequently exhibiting resistance towards various antifungals. For example, it is Aspergillus lentulus, Aspergillus viridinutans, Neosartoya fischeri, etc. Classical microbiological methods such as direct microscopy or culture are usually used for the identification of Aspergillus species. The application of PCR-based molecular techniques and monitoring of secondary metabolites production enable detection and identification of species, which are not distinguishable solely by their morphology. PCR methods are also useful for molecular strain typing of aspergilli and can reveal the genetic diversity of isolates.
Návaznosti
FR-TI2/254, projekt VaVNázev: *Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii (Akronym: ONKOKITY)
Investor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii
MUNI/A/0784/2011, interní kód MUNázev: Nové diagnostické a klinické přístupy v onkologii (Akronym: NoDiKliPO)
Investor: Masarykova univerzita, Nové diagnostické a klinické přístupy v onkologii, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 9. 2. 2023 04:34