HANÁK, Jakub. Deliktní odpovědnost obce při nakládání s komunálními odpady (Liability of municipalities in municipal waste management). In Odpovědnost v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 208-218. ISBN 978-80-210-6037-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deliktní odpovědnost obce při nakládání s komunálními odpady
Name (in English) Liability of municipalities in municipal waste management
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Odpovědnost v právu životního prostředí, p. 208-218, 11 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00062987
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6037-1
Keywords (in Czech) obce; komunální odpad; odpovědnost
Keywords in English municipality; municipal waste; liability
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 23. 1. 2013 14:42.
Abstract
Obce jsou prohlášeny za původce komunálního odpadu a jsou odpovědné (v obecném významu tohoto slova) za řádné nakládání s ním. Tento příspěvek se proto zabývá důsledky, které obci hrozí, pokud s odpadem nakládá nelegálním způsobem. V této souvislosti je analyzována také povaha činnosti obce v postavení původce.
Abstract (in English)
Municipalities are declared to be the originator of municipal waste and are responsible (in the broad sense of the word) for proper disposal. This paper therefore deals with the consequences that threatens the village, if the waste treated illegally. In this context, it also analyzed the nature of the business community in the position of the originator.
PrintDisplayed: 2. 4. 2023 08:13