Informační systém MU
VIRÁGOVÁ, Jana. Prožít ramadán. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2010, roč. 27, 1-2, s. 19-32. ISSN 1211-8117.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prožít ramadán
Název česky Prožít ramadán
Název anglicky To Experience Ramadan
Autoři VIRÁGOVÁ, Jana.
Vydání Národopisný věstník, Praha, Česká národopisná společnost, 2010, 1211-8117.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky ramadán ; půst ; česká muslimská komunita ; iftar ; svátek přerušení půstu
Klíčová slova anglicky Ramadan ; Fast ; Czech Muslim Community ; Iftar ; Festival of Fast-breaking
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Malecká, Ph.D., učo 163109. Změněno: 23. 1. 2013 15:04.
Anotace
Příspěvek se zabývá ramadánem a povinností půstu, která se k tomuto měsíci váže. Pozornost je věnována též české komunitě věřících, její velikosti a zemím původu muslimů, kteří žijí v České republice.
Anotace anglicky
The study describes Ramadan and the duty to fast which is related to this month. The attention is drawn to the Czech community of believers, its size and countries of origin of Muslims living in the Czech Republic.
Zobrazeno: 7. 7. 2022 09:10