VIRÁGOVÁ, Jana. Prožít ramadán (To Experience Ramadan). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2010, vol. 27, 1-2, p. 19-32. ISSN 1211-8117.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prožít ramadán
Name in Czech Prožít ramadán
Name (in English) To Experience Ramadan
Authors VIRÁGOVÁ, Jana.
Edition Národopisný věstník, Praha, Česká národopisná společnost, 2010, 1211-8117.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) ramadán ; půst ; česká muslimská komunita ; iftar ; svátek přerušení půstu
Keywords in English Ramadan ; Fast ; Czech Muslim Community ; Iftar ; Festival of Fast-breaking
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jana Malecká, Ph.D., učo 163109. Changed: 23. 1. 2013 15:04.
Abstract
Příspěvek se zabývá ramadánem a povinností půstu, která se k tomuto měsíci váže. Pozornost je věnována též české komunitě věřících, její velikosti a zemím původu muslimů, kteří žijí v České republice.
Abstract (in English)
The study describes Ramadan and the duty to fast which is related to this month. The attention is drawn to the Czech community of believers, its size and countries of origin of Muslims living in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 24. 3. 2023 23:50