HRABEC, Roman, Pavel TROJAN, Petr FILIPENSKÝ, Petr ŘEHOŘEK and Petr MALÍK. Raritní komplikace zavedení double J stentu – migrace do pravé síně srdeční (RARE COMPLICATION OF INSERTION DOUBLE J STENT – MIGRATION TO RIGHT HEART ATRIUM). Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, vol. 10, No 3, p. 56-58. ISSN 1214-2085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Raritní komplikace zavedení double J stentu – migrace do pravé síně srdeční
Name (in English) RARE COMPLICATION OF INSERTION DOUBLE J STENT – MIGRATION TO RIGHT HEART ATRIUM
Authors HRABEC, Roman (203 Czech Republic, guarantor), Pavel TROJAN (203 Czech Republic), Petr FILIPENSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr ŘEHOŘEK (203 Czech Republic) and Petr MALÍK (203 Czech Republic).
Edition Urologické listy, Ambit Media a.s. 2012, 1214-2085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00062990
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) double J stent; dolní dutá žíla; hydronefróza
Keywords in English double J stent; inferior vena cava; hydronephrosis
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 24. 1. 2013 13:05.
Abstract
Uvádíme kazuistiku extrémně vzácné komplikace u jinak velmi frekventovaného urologického zákroku, kterým je zajištění derivace moči zavedením double J stentu při obstrukci odtoku z horních cest močových. V našem případě u pacientky po zavedení double J stentu pro urinózní sekreci z drénu po rozsáhlé gynekologické operaci došlo s delším časovým odstupem čtyř měsíců ke kompletní dislokaci stentu do krevního oběhu, resp. dolní duté žíly a pravé srdeční síně. U pacientky byla zjištěna anomálie dolní duté žíly.
Abstract (in English)
We report a case of extremely rare complication of insertion double J stent, which is a very frequent endoscopic procedure as a derivation of urine from upper urinary tract. Our case report involves rare event of total migration of double J stent from urinary tract to the inferior vena cava and right heart atrium due to anomaly of vena cava. Double J stent was inserted because of urine leakage after panhysterectomy for carcinoma of cervix.
PrintDisplayed: 29. 3. 2023 16:28