FILIPENSKÝ, Petr, Petr ŘEHOŘEK, Zdeněk OPLATEK, Roman HRABEC a Magda KRECHLEROVÁ. Lokalizované nádory ledvin, epidemiologie, etiologie, chirurgická léčba, operační postupy a jejich indikace, role lymfadenektomie. Urologické listy. Ambit Media a.s., 2012, roč. 10, č. 3, s. 24-28. ISSN 1214-2085.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Lokalizované nádory ledvin, epidemiologie, etiologie, chirurgická léčba, operační postupy a jejich indikace, role lymfadenektomie
Název anglicky LOCALIZED RENAL TUMOURS, EPIDEMIOLOGY, AETIOLOGY, SURGICAL TREATMENT, OPERATION TECHNIQUES AND THEIR INDICATIONS, THE ROLE OF LYMPHADENECTOMY
Autoři FILIPENSKÝ, Petr (203 Česká republika, garant, domácí), Petr ŘEHOŘEK (203 Česká republika), Zdeněk OPLATEK (203 Česká republika), Roman HRABEC (203 Česká republika) a Magda KRECHLEROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Urologické listy, Ambit Media a.s. 2012, 1214-2085.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00062991
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky nádor ledviny; resekce ledviny; nefrektomie
Klíčová slova anglicky kidney tumour; kidney resection; nephrectomy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 31. 1. 2013 14:45.
Anotace
Adenokarcinom ledviny tvoří asi 3 % maligních tumorů zjištěných v dospělé české populaci. Detekované metastázy v okamžiku stanovení diagnozy má asi 20 % pacientů. Oboustranné nádory ledvin se vyskytují asi u 10 % pacientů. Adenokarcinom ledviny se vyskytuje asi 1,5x častěji u mužů. Dostupnost ultrazvukového vyšetření zvýšila počet nemocných s diagnostikovaným jinak klinicky asymptomatickým nádorem ledviny. Je nezbytné zdůraznit, že včasná diagnostika a léčba karcinomu ledviny zvyšují šanci na vyléčení pacienta. Jestliže je onemocnění zjištěno časně, je CSS (Cancer Specific Survival) mezi 79 a 100 %. Asi 85–92 % expanzivních procesů ledvin jsou maligní, nejčastějším představitelem této skupiny je konvenční renální karcinom (RCC) asi 90 %, jejich primárním buněčným základem jsou buňky proximálního tubulu. Základem pro klasifikaci nádoru ledvin je TNM klasifikace z roku 2004 a patologická klasifikace vychází z Heidelbergské klasifikace renálních neoplazmat (1997).
Anotace anglicky
Renal adenocarcinomas represent approximately 3% of all malignant tumours detected in adult population. Approximately 20% of patients have metastases at the time of cancer diagnosis. Bilateral renal cancers are present in approximately 10% of patients. Adenocarcinomas occur 1,5times more often in males. The availability of ultrasound examination has led to an increase in diagnostics of clinically asymptomatic renal cancers. It should be noted that early diagnosis and treatment of renal cancer increases the chance of cure. In case the tumour is detected in its early stage the cancer specific survival (CSS) ranges from 79 to 100%. Approximately 85–92% of expansive renal processes are malignant; the most common type is the conventional renal carcinoma (90%). It is primarily growing from the cell of proximal tubule. Renal tumours classification is based on the 2004 TNM classification and pathological classification is based on the 1997 Heidelberg classification of renal neoplasia.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 19:33