MIKOTOVÁ, Andrea and Lenka HRICOVÁ. Možnosti rozvoje psychosociálních kompetencí dospělých neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých pomocí rytmu (Possibilities of Psychosocial Development of Deaf and Deafblind Adults by Teaching Traditional West African Rhythms). In Halama, P., Hanák, R., Masaryk, R. SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. p. 167-171. ISBN 978-80-88910-40-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti rozvoje psychosociálních kompetencí dospělých neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých pomocí rytmu
Name (in English) Possibilities of Psychosocial Development of Deaf and Deafblind Adults by Teaching Traditional West African Rhythms
Authors MIKOTOVÁ, Andrea (703 Slovakia, guarantor) and Lenka HRICOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bratislava, SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2012. Zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie. p. 167-171, 5 pp. 2012.
Publisher Ústav experimentálnej psychológie SAV
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW http://www.psychologia.sav.sk/upload/socproc2012.pdf
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00062992
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-88910-40-4
Keywords (in Czech) sluchové postižení; hluchoslepota; vzdělávání; rytmus
Keywords in English hearing impairment; deafblindness; education; rhythm
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 11. 4. 2013 15:51.
Abstract
Příspěvek představuje možnost neformálního inkluzívního vzdělávání dospělých slyšících, neslyšících a lidí s hluchoslepotou formou výuky tradičních západoafrických rytmů. Popisuje průběh zrealizovaného týdenního bubenického workshopu, využité metody práce se skupinou a výsledky workshopu získané ze zpětných vazeb účastníků.
Abstract (in English)
The aim of this research paper is to present a posibility of non-formal inclusive education of hearing, deaf and deafblind adults by teaching traditional West African rhythms. The main objective is to describe a one-week drum workshop, including used methods of working with this specific group and results given by participants as a feedback at the end of the course.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:48