MIKOTOVÁ, Andrea and Lenka HRICOVÁ. Možnosti rozvoje psychosociálních kompetencí dospělých neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých pomocí rytmu (Possibilities of Psychosocial Development of Deaf and Deafblind Adults by Teaching Traditional West African Rhythms). In Sociálne procesy a osobnosť 2012. XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. 17. - 19. 9. 2012, Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti rozvoje psychosociálních kompetencí dospělých neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých pomocí rytmu
Name (in English) Possibilities of Psychosocial Development of Deaf and Deafblind Adults by Teaching Traditional West African Rhythms
Authors MIKOTOVÁ, Andrea and Lenka HRICOVÁ.
Edition Sociálne procesy a osobnosť 2012. XV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. 17. - 19. 9. 2012, Kongresové centrum Kúpele Nový Smokovec, Nový Smokovec, Vysoké Tatry. 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) sluchové postižení; hluchoslepota; vzdělávání; rytmus
Keywords in English hearing impairment; deafblindness; education; rhythm
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Changed: 23. 1. 2013 17:00.
Abstract
Příspěvek představuje možnost neformálního inkluzívního vzdělávání dospělých slyšících, neslyšících a lidí s hluchoslepotou formou výuky tradičních západoafrických rytmů. Popisuje průběh zrealizovaného týdenního bubenického workshopu, využité metody práce se skupinou a výsledky workshopu získané ze zpětných vazeb účastníků.
Abstract (in English)
The aim of this research paper is to present a posibility of non-formal inclusive education of hearing, deaf and deafblind adults by teaching traditional West African rhythms. The main objective is to describe a one-week drum workshop, including used methods of working with this specific group and results given by participants as a feedback at the end of the course.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 00:29