HRICOVÁ, Lenka a Andrea SLIVIAKOVÁ. Neformální inkluzivní vzdělávání v rámci volnočasových aktivit – inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu. In XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potrebami a I. Tyflopedická konference. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neformální inkluzivní vzdělávání v rámci volnočasových aktivit – inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu
Název anglicky Informal Inclusive Education within Leisure Activities – Inclusive Project Searching for a Mutual Language in Rhythm
Autoři HRICOVÁ, Lenka a Andrea SLIVIAKOVÁ.
Vydání XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potrebami a I. Tyflopedická konference, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky sluchové postižení; hluchoslepota; inkluze; inkluzivní vzdělávání; rytmus
Klíčová slova anglicky hearing impairment; deafblindness; inclusion; inclusive education; rhythm
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Změněno: 23. 1. 2013 17:18.
Anotace
Příspěvek představuje možnost neformálního inkluzivního vzdělávání mladých slyšících, neslyšících a lidí s hluchoslepotou formou zajímavé volnočasové aktivity: hry na tradiční západoafrické bubny. Takzvané djembe a další rytmické nástroje si za posledních několik let získaly stabilní základnu zájemců o hru na tyto nástroje i o západoafrický folklór obecně. Uvedený příspěvek představuje možnost využití této aktivity k integraci/inkluzi mladých slyšících, neslyšících a hluchoslepých lidí. Obeznamuje s obecnými východisky k realizaci této aktivity, s cíli realizovaného projektu, metodami práce a průběhem projektu, s jeho výsledky, včetně slabých míst. Autorky neopomíjejí konkrétní návrhy pro zlepšení.
Anotace anglicky
The authors introduce the activity of playing traditional West African drums as a form of informal inclusive education of young hearing, deaf and deafblind people. In the past few years, the djembe and other traditional West African rhythm instruments, as well as West African folklore, have created interest in many Czech people. The authors look at the general background for realization, goals, work methods and progress of the project. They also look at its results, including limitations and the authors welcome specific suggestions for improvement.
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2022 21:30