Informační systém MU
DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Připravenost učitelů základních škol na vzdělávání žáků se sluchovým postižením. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Připravenost učitelů základních škol na vzdělávání žáků se sluchovým postižením
Název anglicky Preparedness of Teachers at Primary schools for Education of Pupils with Hearing Impairment
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ.
Vydání 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky inkluzivní škola; 1. stupeň základní školy; žák se sluchovým postižením; případová studie
Klíčová slova anglicky inclusive school; primary school; pupil with hearing impairment; case study
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Změněno: 23. 1. 2013 17:23.
Anotace
Příspěvek prezentuje dílčí výsledky rozsáhlejšího výzkumu, probíhajícího od roku 2009 a zaměřeného na analýzu podmínek vzdělávání a přístupů k žákům se sluchovým postižením v prostředí inkluzivní školy.V příspěvku budou představeny dvě případové studie žáků se sluchovým postižením, integrovaných na 1. stupni běžné základní školy. Dále budou uvedena doporučení pro pedagogy běžných škol pro práci s žáky se sluchovým postižením, která z provedeného výzkumného šetření vyplývají.
Anotace anglicky
The presentation show the part of the results of the complex research realized from autumn 2009 and focused on the analysis of the conditions of education of pupils with hearing impairment and attitudes to pupils with hearing impairment in the environment of inclusive school. There will be presented two case studies of pupils with hearing impairment, who are integrated at primary schools of the educational mainstream. Furthermore it will be presented the recommendations for teachers at mainstream schools for work with pupils with hearing impairment, which follow from the research.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 6. 2. 2023 16:14