KLÍMOVÁ, Květoslava and Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně I (Czech in an Interesting and Communicative Way). 1st ed. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013. 296 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4112-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Čeština zajímavě a komunikativně I
Name in Czech Čeština zajímavě a komunikativně I
Name (in English) Czech in an Interesting and Communicative Way
Authors KLÍMOVÁ, Květoslava and Ivana KOLÁŘOVÁ.
Edition 1. vyd. Praha, 296 pp. Pedagogika, 2013.
Publisher Grada Publishing, a. s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-247-4112-3
Keywords in English Czech; communication; communicative competence; research of communicative competence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 7/3/2014 18:20.
Abstract
Obsah publikace vychází z výsledků výzkumu výuky českého jazyka na 2. stupni ZŠ a v nižších třídách víceletých gymnázií. Na tomto základě tvoří metodiku a náměty pro rozvíjení učiva českého jazyka a slohu jako prostředku rozvíjení komunikativní a dalších kompetencí.
Abstract (in English)
The content of the book is focused on the results of the research of Czech language teaching at the lower secondary schools in Czech republic. On that basis authors create methods and topics for the development of subject matter of Czech language and style - mean for improvment of communicative and other competence.
PrintDisplayed: 1/12/2021 23:19