Informační systém MU
ZBÍRAL, David. Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě : Bompietro z Boloně. Religio : revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 2, s. 219-232. ISSN 1210-3640.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Případ nekonfesní religiozity ve středověké Evropě : Bompietro z Boloně
Název anglicky A case of non-confessional religiosity in Medieval Europe : Bompietro of Bologna
Autoři ZBÍRAL, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Religio : revue pro religionistiku, Brno, Česká společnost pro religionistiku, 2012, 1210-3640.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00058240
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky Bompietro z Boloně; inkvizice; praktická religiozita; nekonfesní religiozita; pojem náboženství; pojem členství; hereze a ortodoxie; katarství
Klíčová slova anglicky Bompietro of Bologna; inquisition; practical religiosity; non-confessional religiosity; concept of religion; concept of membership; heresy and orthodoxy; Catharism
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 12. 4. 2013 15:27.
Anotace
Tento článek analyzuje religiozitu Bompietra z Boloně na základě registru boloňské inkvizice z let 1291-1310. Snaží se ukázat, že Bompietrova religiozita byla v první řadě praktická. Její doktrinální obsah se zdá skrovný a zaměřený jinam než na podporu jakékoli konkrétní organizace (římské či katarské církve). Bompietrův případ odhaluje nedoktrinální typ religiozity, stále podhodnocovaný v obrazu středověkého křesťanství. Umožňuje také širší úvahy o vztazích mezi představami, praktikami a členstvím. Tyto útvary nejsou propojeny přímočarými kauzálními vazbami, nýbrž mohou souviset podstatně složitějším a méně přímým způsobem.
Anotace anglicky
In this article, I analyze the religiosity of Bompietro of Bologna as reported in the register of the inquisition of Bologna, 1291-1310. I attempt to show that Bompietro's religiosity was above all practical; its doctrinal content seems to be scarce, and it was not focused on support of any church (Roman or Cathar). Bompietro's case reveals a non-confessional type of religiosity, one still underrepresented in the image of medieval Christianity. This case also encourages wider reflection on the relations between beliefs, practices and membership. Far from having direct causal links, these relations can sometimes prove quite intricate.
Návaznosti
GAP401/12/0657, projekt VaVNázev: Prameny ke studiu nesouhlasných náboženských hnutí ve středověkém západním křesťanství se zaměřením na katarství
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Zobrazeno: 24. 11. 2020 06:04