STRMISKA, Maxmilián a Roman CHYTILEK. Strany a stranické soustavy v Jihovýchodní Asii a Oceánii: subkontinentální rámce, srovnávací výzkum a utváření teorie politických stran. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2012, roč. 19, č. 4, s. 307-321. ISSN 1211-3247.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strany a stranické soustavy v Jihovýchodní Asii a Oceánii: subkontinentální rámce, srovnávací výzkum a utváření teorie politických stran
Název česky Strany a stranické soustavy v Jihovýchodní Asii a Oceánii: subkontinentální rámce, srovnávací výzkum a utváření teorie politických stran
Název anglicky Parties and Party Arrangements in Southeast Asia and Oceania: sub-continental frameworks, comparative research and building of a theory of parties
Autoři STRMISKA, Maxmilián (203 Česká republika, garant, domácí) a Roman CHYTILEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Politologický časopis, Brno, Mezinárodní politologický ústav MU, 2012, 1211-3247.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00058243
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky politické strany; srovnávací výzkum; jihovýchodní Asie; Oceánie
Klíčová slova anglicky political parties; comparative research; Southeast Asia; Oceania
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D., učo 640. Změněno: 24. 1. 2013 12:13.
Anotace
Subkontinentální rámce Jihovýchodní Asie a Oceánie, zahrnující řadu zajímavých případů, poskytují pozoruhodné příležitosti pro vnitroareálová i meziareálová srovnání politických stran a stranicko-politických zřízení. Využití těchto příležitostí k rozvíjení teoreticky založené perspektivy, umožňující srovnávání nestejnorodých stranicko-politických fenoménů v globálním měřítku, je však dlouhodobě omezováno defektními pojetími a kategorizacemi stranických soustav a celkově nízkým povědomím o problémech, provázejících široké komparace. Autoři zdůrazňují, že je nezbytné přehodnotit dosavadní výzkumné strategie, přičemž za nepominutelnou součást tohoto přehodnocení považují řešení problému přeskakování jednotek a úrovní analýzy.
Anotace anglicky
The major purpose of the article is to assess a contribution of the study of parties and party arrangements of Southeast Asian and Oceanian (particularly Melanesian and Polynesian) polities to the contemporary comparative party research, as well as to party theory-building. The sub-continental frameworks of Southeast Asia and Oceania offer a large range of opportunities for comparative enterprises. However, the development of innovative theorizing drawing from investigations into the Southeast Asian and Oceanian party phenomena has been constrained by persisting inconsistencies in conceptualization and/or categorization of party arrangements, and – even more importantly – by a low awareness of methodological and epistemological problems that are involved in cross-area comparisons. The authors argue that a reassessment of research strategies is needed in order to change this situation.
Návaznosti
GA407/09/0387, projekt VaVNázev: Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
Investor: Grantová agentura ČR, Politické strany v Africe, Asii, Latinské Americe a Oceánii
VytisknoutZobrazeno: 26. 11. 2022 10:04